30 Yıldır Sizinle...

Özel Yetenek Hazırlık

   KIZILAY'DA BİR GÜVEN ADASI
   ÇEYREK YÜZYILDIR SİZİNLE


    Özel Yetenek Hazırlık

    Resim Kursu

 

 Eğitim fakülteleri(resim-iş ve müzik öğretmenliği )
 Konservatuarlar
 Grafik
 İç mimarlık ve çevre tasarımı
 Endüstriyel tasarım
 Resim
 Heykel
 Görsel iletişim tasarımı
 Seramik
 Moda
 Tekstil tasarımı
 Sahne ve kostüm tasarımı
 Geleneksel Türk el sanatları
 Fotoğraf

 Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık-Desen Dersleri

   Özel Yetenek Sınavı nedir?
   

Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümleri,
Konservatuarlar ve Güzel Sanatlar Liseleri gibi özel statülü okulların
öğrenci alırken yaptığı seçme sınavına Özel Yetenek Sınavı denir.

Karakalem-desen
İmgesel
Obje
Grafik-tasarım
Animasyon
İllüstrasyon
Temel tasarım
Perspektif ve iç-dış mekân çizimi
Sanat tarihi-genel kültür
Heykel-modelaj atölye çalışması
Boya ve renk bilgisi
Kesintisiz 11 aylık hazırlık

  Bu sınavlar; tercih eden öğrencinin eğilimin ve yeteneğinin ilgi ve
sürekliliğe dönüşümünü ölçen bir sınavdır.  Bu nedenle bu sınavlara
girecek öğrencinin erken fark edilmiş eğilimi doğru bir kurum ve
ortamda çalışılarak geliştirilmelidir.

  Bu sınavların hazırlık süreci, doğru kurum, doğru ortam ve doğru
eğitim-öğretim sistemi gerektiren bir süreçtir. Kurumumuz bu
ciddiyetin farkında olarak eğitim öğretim sezonunu (daha sonra
katılımlara açık durarak) her yıl eylül ayında başlayıp ağustos ayında
biten yaklaşık 11 aylık bir eğitim öğretim süreci uygulamaktadır. Bu
süreç içinde öğrencilerimize görme, gözlem ve aktarma gücünü
geliştirmeye dayalı canlı modelden ve objeden desen eğitimi, sanat
kültürü donanımı oluşturmak bakımından kuramsal dersler ve her
üniversitenin ve her bölümün beklentilerine göre imgesel ve gerekli
çalışmalar yapılmaktadır.

·      

  Ara sınıfta(lise 1–2–3)kursa başlamanın avantajları;

  Son sınıfa gelmeden sağlam bir alt yapı,

  Üniversite hazırlık yılında daha ileri bir pozisyon

·        

·Son sınıf öğrencilerinin(lise 4) zamanında başlamalarının önemi ve avantajları;

 Panikten uzak rahat oluşturulan bir alt yapı,

 Yıldız okullarda başarı olasılığında artış,

 Özel okullarda burslu kazanabilme olanağı

 

·Anadolu güzel sanatlar liselerine hazırlık;

 

Özel  Yetenek Sınavıyla,Güzel Sanatlar Lesesi'ne girme isteyen

Orta son sınıf öğrencilerine yönelik

 Desen, imgesel, obje çizimi

  (Resim Kursu)